Honbest компанийн Чаожингигоу платформ нь Жянсу мужийн “Үйлдвэрлэлийн цахим худалдааны шилдэг арван тариалалтын платформ”-ын нэгээр шалгарчээ.

2022 оны долдугаар сард Жянсу мужийн Үйлдвэр, мэдээллийн технологийн газраас албан ёсоор <>, Чаожингигоу платформыг “2022 оны мужийн аж үйлдвэрийн цахим худалдааны инноваци ба хөгжлийн үлгэрчилсэн жагсаалт – аж үйлдвэрийн цахим худалдааны гол тариалалтын платформ”-оор шалгаруулсан.