Чихний бөглөө

  • Хүнд үйлдвэрийн чихний бөглөө/чихний хамгаалалт

    Хүнд үйлдвэрийн чихний бөглөө/чихний хамгаалалт

    Чихний бөглөө нь хэрэглэгчийн чихийг чанга дуу чимээ, ус нэвтрэх, гадны биет, тоос шороо, хэт их салхинаас хамгаалах зорилгоор чихний сувагт суулгадаг төхөөрөмж юм.Дууны хэмжээг багасгадаг тул чихний бөглөө нь сонсгол муудах, чих шуугих (чих шуугиан) үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхэд ихэвчлэн ашиглагддаг.Дуу чимээтэй газар чихний бөглөө хэрэгтэй.Чихний бөглөө хэрэглэх нь чанга хөгжимд (дунджаар 100 А жинтэй децибел) хэдэн цагийн турш сонсголын түр зуурын алдагдлаас урьдчилан сэргийлэхэд үр дүнтэй...